Kenjiro Shoda

1902 - 1977


Go to the full MacTutor biography