Monteiro da Rocha

1734 - 1819


Go to the full MacTutor biography